Secties

Winkel

Taal

Select store

Valuta

Algemene Voorwaarden

1. INFORMATIE OVER ONS

WELKOM OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN TM Stores. DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OP tmstor.es. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN EN/OF ER EEN BESTELLING OP TE PLAATSEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE BETEKENT DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANVAARDT, ONGEACHT OF U ZICH AL DAN NIET BIJ ONS REGISTREERT OF BIJ ONS BESTELT. ALS U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, DIENT U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE.

De website tmstor.es wordt beheerd door:
Townsend Music Ltd, een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming, met maatschappelijke zetel te 30 Queen Street, BB6 7QQ Great Harwood, Lancashire, Verenigd Koninkrijk. Ons bedrijfsregistratienummer is 04870030.
Ons BTW-registratienummer is 325 8044 66
Wij zijn lid van de volgende brancheverenigingen/beroepsorganisaties: Entertainment Retailers Association (ERA), BPI

Onze contactgegevens zijn als volgt:
Handelsadres: 4-5 Iridium Close,
Burnley Bridge Business Park,
Burnley,
Verenigd Koninkrijk,
BB12 7EJ.
Algemeen e-mailadres: [email protected]

2. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

2.1 U heeft toegang tot de meeste delen van deze Website zonder uw gegevens bij ons te registreren. Bepaalde delen van deze Website zijn alleen voor u toegankelijk als u zich registreert.

2.2 Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid dat u hier kunt bekijken.

3. BESTELLING

3.1 U wordt geacht een bestelling bij ons te plaatsen door te bestellen via ons online betalingsproces. Als onderdeel van ons betalingsproces krijgt u de gelegenheid uw bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Wij sturen u een orderbevestiging, waarin de door u bestelde producten worden vermeld.
3.2 Onze aanvaarding van een bestelling vindt plaats wanneer wij de bestelling verzenden. Wanneer wij de bestelling verzenden, komt de koopovereenkomst tot stand en wordt deze aan u in rekening gebracht, tenzij wij u op de hoogte hebben gebracht dat wij uw bestelling niet accepteren of u uw bestelling heeft geannuleerd.
3.3 Wij kunnen weigeren een bestelling te accepteren:
(a) indien de goederen niet beschikbaar zijn;
(b) indien wij geen autorisatie voor uw betaling kunnen verkrijgen;
(c) indien er sprake is van een fout in de prijs of productbeschrijving; of
(d) indien u niet voldoet aan de criteria die in onze algemene voorwaarden worden gesteld.
Als de gegevens in de e-mail ter bevestiging van uw bestelling niet juist zijn of als u niet tevreden bent met de gegevens in de e-mail, neem dan hier
contact met ons op. Alle e-mails ter bevestiging van bestellingen worden in het Engels verstrekt.
Wanneer wij uw bestelling accepteren, hebben wij de wettelijke plicht om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden.

4. TICKETS

Aankoop van tickets
4.1 Tickets die u koopt zijn voor persoonlijk gebruik. U en uw partij mogen de tickets niet doorverkopen of overdragen (of proberen door te verkopen of over te dragen) in strijd met de toepasselijke voorwaarden. Schending van deze voorwaarde geeft TM Stores of de Organisator het recht de tickets te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, terugbetaling, compensatie of aansprakelijkheid.
4.2 Naast de ticketprijs kan uw bestelling betaling vereisen van reserveringskosten per ticket, transactiekosten per bestelling en/of andere aanvullende kosten die van toepassing kunnen zijn op het evenement. Deze kosten worden niet gerestitueerd, behalve zoals uiteengezet in de punten 4.3, 4.6 en 4.16 hieronder.
4.3 Als u meer tickets bestelt of koopt dan het toegestane maximum per persoon, per kaart of per huishouden, mogen wij de gehele bestelling of tickets annuleren, in welk geval u de ticketprijs en eventuele boekings-, transactie- of aanvullende kosten die u heeft betaald, gerestitueerd krijgt.
4.5 U moet TM Stores uiterlijk 30 dagen voor de datum van het evenement op de hoogte stellen van elke wijziging van uw adres, telefoonnummer of e-mailadres. Onze contactgegevens staan hierboven. Onze voorkeursmethode om contact met u op te nemen is e-mail, dus u moet ervoor zorgen dat u een actueel, geldig e-mailadres opgeeft en u zich ervan bewust zijn dat uw e-mailfilter onze e-mails als spam kan behandelen of ze naar uw map met ongewenste e-mail kan doorsturen.
4.6 Een bestelling voor tickets is pas compleet als deze door ons is geaccepteerd. Wij proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen accuraat zijn, maar fouten kunnen voorkomen. Als we een fout ontdekken in de prijs van de tickets die u heeft besteld, zullen we u zo snel mogelijk informeren en kunnen we ofwel de bestelling annuleren (in welk geval u de ticketprijs en eventuele reserverings-, transactie- of bijkomende kosten die u heeft betaald zult terugkrijgen) ofwel u de optie geven om uw bestelling te bevestigen tegen de juiste prijs.
4.7 Waar nodig zullen specifieke zitplaatsen aan u worden toegewezen. Wij hebben het recht deze plaatsen te ruilen voor andere plaatsen van gelijke waarde.
4.8 In zeldzame gevallen kan de show of het evenement worden gefilmd of opgenomen. Met het kopen van een ticket geeft u toestemming voor het filmen en geluidsopnamen van uzelf als lid van het publiek. Mocht u hier bezwaar tegen hebben wanneer u een voorstelling of evenement bijwoont, neem dan contact op met een medewerker van het Theater of de locatieleiding.

Levering en afhaling
4.9 De tickets worden elektronisch of per post (inclusief per post, aangetekend, geregistreerd en regulier) naar u verzonden of beschikbaar gesteld voor afhaling aan de kassa van de locatie.
4.10 We zullen proberen de tickets zo snel mogelijk naar u te verzenden via de verzendmethode die bij de boeking is overeengekomen, maar we kunnen, waar redelijk, tickets beschikbaar stellen voor afhaling aan de kassa in plaats van ze per post naar u te verzenden indien:
(a) verzending per post onpraktisch is vanwege timing of omstandigheden buiten onze controle (bijv.stakingen) of;
(b) dit noodzakelijk is om redenen van identificatie of;
(c) uw tickets verloren gaan in de post of;
(d) we anderszins niet in staat zijn om tickets naar u te verzenden om welke reden dan ook.
U zult per e-mail (via de door u verstrekte contactgegevens) worden geïnformeerd als dit noodzakelijk wordt. Let op de voorwaarden voor afhalen aan de kassa in punt 4.13 hieronder.
4.11 Voor tickets die per post worden bezorgd, geldt dat als u een e-mailadres heeft opgegeven, u een e-mail ontvangt ter bevestiging van de verzending van uw bestelling.
Wij kunnen de data waarop u de tickets ontvangt gewoonlijk niet specificeren. Als u ons niet binnen een redelijke termijn (in ieder geval ten minste 72 uur voor het evenement) op de hoogte stelt van het niet ontvangen van tickets, zijn wij niet aansprakelijk.
4.12 Als per post verzonden tickets naar ons worden geretourneerd met de vermelding “geadresseerde verhuisd; ” "geadresseerde onbekend" of soortgelijke woorden die aangeven dat u niet woonachtig bent op het adres, kan uw bestelling worden geannuleerd en de ticketprijs en eventuele bijkomende kosten (maar niet de reserveringskosten of transactiekosten) worden gerestitueerd, of uw bestelling kan beschikbaar worden gesteld voor afhaling bij de kassa.
4.13. Om de tickets aan de kassa af te halen, moet de kaarthouder de kaart die gebruikt werd om de tickets te boeken, als identificatie tonen. Andere legitimatiebewijzen of brieven die toestemming geven tot inning mogen niet worden geaccepteerd en de kaartjes kunnen aan de kassa worden ingehouden.
4.14. Controleer altijd uw tickets bij ontvangst en stel ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele fouten. Fouten bij het bestellen kunnen niet altijd worden gecorrigeerd en eventuele correcties zijn discretionair.

Recht op annulering en terugbetalingen
4.15 Eenmaal gekochte tickets kunnen niet worden overgedragen, geruild of gerestitueerd, anders dan om de redenen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.
4.16 Als het evenement plaatsvindt, maar u de tickets die u heeft gekocht om een van de volgende redenen niet ontvangt, krijgt u de ticketprijs en eventuele reserverings-, transactie- of bijkomende kosten die u heeft betaald, terugbetaald:
(a) TM STORES ontvangt de tickets niet van de Organisator en kan er niet voor zorgen dat duplicaten aan de kassa kunnen worden opgehaald of;
(b) de tickets zijn verzonden naar een ander adres dan het adres dat u heeft opgegeven en u stelt ons hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte, zoals uiteengezet in paragraaf 4.5 hierboven, maar vervangende tickets niet worden verstrekt of;
(c) uw tickets niet worden verzonden en er geen regeling wordt getroffen voor het afhalen van de tickets bij de kassa.
4.17 Er zullen geen duplicaattickets worden uitgegeven ter vervanging van tickets die verloren, gestolen of beschadigd zijn nadat zij aan u zijn afgeleverd en evenmin zullen dergelijke tickets worden terugbetaald.
Annulering, wijziging of uitstel van een evenement
4.18 Beslissingen om evenementen te wijzigen of te annuleren vallen onder de verantwoordelijkheid van de Organisator. TM STORES kan niet garanderen u op de hoogte te brengen van een wijziging of annulering van een evenement of kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor terugbetalingen of voor enige daaruit voortvloeiende kosten die u zou kunnen maken voor reizen, accommodatie, andere gerelateerde goederen of diensten of andere vergoedingen.
4.19 U dient altijd te controleren of een evenement doorgaat op de geplande datum, tijd en locatie.
4.20 Indien een Organisator een evenement annuleert of belangrijke wijzigingen aanbrengt in de locatie, datum, showtijd of hoofdact en dit aan TM Stores bevestigt, zal TM Stores trachten u op de hoogte te brengen. Dit gebeurt via e-mail op het e-mailadres dat u ons bij de bestelling heeft meegedeeld.
4.21 Als een evenement wordt verschoven, gewijzigd of verplaatst, zal de Organisator u gewoonlijk de optie geven om ofwel uw tickets te behouden of te ruilen voor de nieuwe datum/locatie, of anders een terugbetaling te eisen. Als een evenement door de Organisator wordt afgelast, krijgt u normaal gesproken uw geld terug. Gelieve er rekening mee te houden dat de reserveringskosten en eventuele transactiekosten in deze omstandigheden niet worden terugbetaald.
Restituties
4.22 Indien u om welke reden dan ook recht heeft op restitutie, moet u in de meeste gevallen uw tickets retourneren:
(a) volg de instructies voor restitutie, anders is het mogelijk dat u geen restitutie ontvangt. Als deze vereisen dat u de tickets retourneert, doe dit dan onmiddellijk en binnen de termijn die u is meegedeeld.
(b) tickets moeten worden geretourneerd (met een kopie van de e-mail of brief die recht geeft op restitutie, of een begeleidende brief met uw bestelreferentienummer en contactgegevens) naar het opgegeven adres per aangetekende post (of een gelijkwaardige veilige postmethode). Gelieve te noteren dat de verzendkosten voor het terugsturen niet worden terugbetaald.
4.23 Elke terugbetaling zal meestal worden betaald, met dezelfde methode die u heeft gebruikt om de tickets te kopen, binnen 30 dagen na de oorspronkelijke datum van het evenement of de datum waarop we uw geretourneerde tickets hebben ontvangen, als dat later is.
4.24 Voor meer informatie over terugbetalingen kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam.
4.25 Er zal onder geen enkele omstandigheid restitutie worden aangeboden als u zich niet houdt aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op die tickets, de locatie of het evenement (zie �paragraaf 4.27 hieronder).
Een evenement bijwonen
4.26 Evenementen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van TM Stores. TM Stores organiseert geen evenementen en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook geleden op of in verband met een evenement (met inbegrip van verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen tijdens een evenement).
4.27 De toegang tot een evenement is te allen tijde onderworpen aan alle voorwaarden, bepalingen of regels van de Organisator en de exploitant van het evenement. Indien u deze voorwaarden, bepalingen of regels overtreedt, kan de Organisator of de exploitant van het evenement u de toegang weigeren of u of andere tickethouders verplichten het evenement te verlaten.
4.28 U dient zich onder andere te houden aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en alle veiligheidsvereisten (waaronder fouillering voor de veiligheid van de bezoekers van het evenement). Het evenement of de Organisator heeft in bepaalde omstandigheden het recht de toegang te weigeren of u verplichten het evenement te verlaten, bijvoorbeeld wanneer u betrokken bent bij grof, bedreigend, dronken of ander asociaal gedrag, of wanneer u aanstootgevende wapens of illegale of verboden stoffen bij u draagt of ongeoorloofde audio-, video- of foto-opnamen maakt. Vaak zullen er ook regels zijn die de toelating van laatkomers beperken of verhinderen.
4.29 TM Stores zal de aandacht vestigen op alle voorwaarden, bepalingen of regels met betrekking tot het evenement waarvan zij op de hoogte is en die zij bijzonder significant, bezwarend of ongebruikelijk acht. Dit omvat over het algemeen leeftijdsbeperkingen, soorten tickets, enz. Informatie over waar u de volledige details van relevante voorwaarden, bepalingen of regels kunt vinden, is verkrijgbaar bij de Organisator of de exploitant van het evenement via de kassa of hun website.
4.30 Voordat u uw reservering afrondt, dient u alle informatie te lezen die van toepassing is op het evenement en/of ticket. Indien u of een lid van uw gezelschap bijzondere wensen heeft, gelieve deze bij de reservering kenbaar te maken en wij zullen trachten aan uw verzoek te voldoen. Er kan geen garantie worden gegeven dat aan de vereisten kan worden voldaan als dit op het evenement wordt gemeld.
4.31 Wanneer u uw tickets ontvangt, controleert u de details zorgvuldig. Wanneer u het evenement bijwoont, moet u een bewijs van leeftijd bij u hebben, indien van toepassing.
4.32 �Op het moment van de reservering kunnen u specifieke zitplaatsen worden toegewezen, maar de Organisator of de exploitant van het evenement behoudt zich het recht voor om deze zitplaatsen te wijzigen in andere plaatsen van gelijke waarde.

5. PRIJS EN LEVERINGSKOSTEN

5.1 De informatie op deze website met betrekking tot de prijzen kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, maar de prijzen op de website op het moment van een geplaatste bestelling zijn de prijzen die op die bestelling van toepassing zijn.
5.2 Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen verkeerd geprijsd zijn, onder welke omstandigheden wij niet verplicht zijn de goederen tegen de verkeerde prijs te leveren of helemaal niet. Wij zullen (naar eigen goeddunken) ofwel uw bestelling annuleren en het door u betaalde bedrag terugbetalen, ofwel redelijke pogingen ondernemen om contact met u op te nemen en u te vragen of u de bestelling tegen de juiste prijs wilt voortzetten.
5.3 Indien wij niet in staat zijn contact met u op te nemen of indien u de bestelling niet tegen de juiste prijs wilt voortzetten, zullen wij uw bestelling annuleren en het door u betaalde bedrag terugbetalen.
5.4 Indien de juiste prijs van de goederen lager is dan onze vermelde prijs, kunnen wij (naar ons oordeel) uw bestelling doorzetten en het lagere bedrag bij verzending in rekening brengen.
5.5 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing), maar exclusief bezorgkosten. Verzendkosten kunt u hier. opzoeken.

6. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING

6.1 De op deze website weergegeven informatie over de beschikbaarheid kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen geen permanente of voortdurende beschikbaarheid van alle producten op deze website garanderen.
6.2 Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid.
6.3 Wij leveren alle artikelen die beschikbaar zijn in de winkel wereldwijd.
o6.4 Wij zullen de door u bestelde goederen leveren op het adres dat u ons opgeeft voor levering op het moment dat u uw bestelling plaatst op deze website.
6.5 Levering zal plaatsvinden volgens de informatie op de productpagina’s nadat uw bestelling is geaccepteerd.
6.6 Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om de goederen te leveren op een door ons overeengekomen datum, of indien geen datum is opgegeven, binnen 30 dagen na de dag waarop wij uw bestelling hebben geaccepteerd (tenzij de door u bestelde artikelen deel uitmaken van een voorverkoop, zie punt 6.7)
6.7 Indien de door u bestelde artikelen deel uitmaken van een voorverkoop, zullen wij ernaar streven uw artikelen te verzenden om deze zo dicht mogelijk bij de releasedatum te ontvangen. 6.7 In het geval van onvoorziene omstandigheden waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben (bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden, voorraadproblemen bij onze fabrikanten, of andere gebeurtenissen zoals uiteengezet in punt 19.1) zijn wij mogelijk niet in staat de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet leveren van de goederen indien de vertraging of het niet leveren geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij deze artikelen bij de snelst beschikbare gelegenheid verzenden.
6.8 Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt door het onvermogen van iemand om de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf om de producten te laten ophalen of afleveren die niet konden worden geleverd omdat u niet beschikbaar was.

7. BETALING

7.1 Wij moeten de betaling vooraf ontvangen hebben voordat uw bestelling kan worden verwerkt en de goederen kunnen worden verzonden.
7.2 Betaling voor goederen kan worden gedaan door middel van een van de volgende betaalmethoden:
(a) PayPal
(b) Credit card
(C) Debet card

8. RECHT OP ANNULERING

8.1 U heeft het recht om uw bestelling zonder opgaaf van reden te annuleren op elk moment voordat uw goederen worden verzonden of binnen 14 dagen na levering, deze periode van 14 dagen begint op de dag nadat u de goederen heeft ontvangen.
8.2 Wanneer uw bestelling uit meerdere zendingen bestaat, gaat de annuleringstermijn van 14 dagen voor de goederen in uw bestelling in op de dag nadat u de levering van de laatste zending aan u heeft ontvangen.
8.3 Om gebruik te maken van uw recht om te annuleren, moet u ons per e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing om te annuleren, via de contactgegevens die hierboven zijn vermeld. Geef zoveel mogelijk informatie, waaronder gegevens zoals het ordernummer, naam, e-mailadres en alle andere relevante informatie wanneer u contact met ons opneemt om uw bestelling te annuleren.
8.4 Als u annuleert vanwege een probleem met de goederen, verzoeken wij u ons van het probleem op de hoogte te stellen op het moment van annulering.
Gevolgen van annulering
8.5 U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag van de annulering aan ons terugsturen naar ons retouradres (zoals hierboven vermeld) op uw eigen kosten (tenzij wij het artikel bij vergissing aan u hebben geleverd of het artikel beschadigd of defect is).
8.6 U heeft geen recht om een aankoop voor de levering van een van de volgende
goederen te annuleren:
a) de levering van goederen die volgens uw specificaties zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn;
b) om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (bijvoorbeeld oorbellen, ondergoed of badmode).
c) toegangskaarten voor evenementen

9. TERUGBETALINGSBELEID

9.1 Na annulering betalen wij u de prijs terug die u voor de geannuleerde bestelling (of het geannuleerde deel van de bestelling) heeft betaald, minus eventuele incasso- of retourkosten.
9.2 Wij betalen de terugbetaling binnen 14 dagen na de dag dat:
(a)U ons op de hoogte heeft gesteld van de annulering van uw bestelling, wanneer u de goederen niet heeft ontvangen (en de goederen niet aan u zijn verzonden) of;
(b)Wij de goederen ontvangen die u aan ons heeft geretourneerd, wanneer u de goederen in ontvangst heeft genomen; of;
(c)U ons een bewijs van retournering van de goederen verstrekt, wanneer u de goederen heeft geretourneerd maar wij deze nog niet hebben ontvangen.
9.3 Wij zullen u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw bestelling heeft betaald.
9.4 Wij behouden ons het recht voor op het bedrag van de restitutie een aftrek wegens waardevermindering van de geretourneerde goederen toe te passen, indien de goederen tekenen van onredelijk gebruik vertonen; onder onredelijk gebruik wordt in dit verband verstaan een behandeling van de goederen die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, met name indien deze verder gaat dan de behandeling die in een winkel redelijkerwijs zou zijn toegestaan.
9.5 Wij kunnen terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen hebben ontvangen of u een bewijs van terugzending van de goederen heeft verstrekt.
9.6 Zonder uw herroepingsrechten in sectie 7 te beperken, kunt u, als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met een product, bijv. als het niet is wat u heeft besteld, als het beschadigd of defect is, of als wij een onjuiste hoeveelheid hebben geleverd, het product aan ons retourneren. Zodra we het defect aan het product of een ander probleem hebben bevestigd, zullen we:
(a)een volledige terugbetaling doen voor elk product dat niet is wat u heeft besteld of;
(b)een volledige terugbetaling doen voor goederen die beschadigd of defect zijn, indien dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is; of
9.7 We zullen u binnen een redelijke termijn via e-mail op de hoogte stellen van uw terugbetaling. Wij zullen de aan u verschuldigde terugbetaling gewoonlijk zo spoedig mogelijk verwerken en in elk geval binnen 30 dagen na de dag waarop wij u per e-mail hebben bevestigd dat u recht had op terugbetaling voor goederen met gebreken.

10. ANNULERING DOOR ONS

10.1 Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst tussen ons te annuleren, bijvoorbeeld indien:
(a) wij onvoldoende voorraad hebben om de door u bestelde goederen te leveren of;
(b) een of meer van de door u bestelde goederen tegen een onjuiste prijs waren vermeld.
10.2 Indien wij uw overeenkomst annuleren, zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen en het bedrag dat wij van uw credit- of debitcard hebben afgeschreven, zo spoedig mogelijk terugstorten op uw rekening.

11. EIGENDOM EN RISICO

11.1 U wordt eigenaar van de goederen die u heeft besteld wanneer deze aan u zijn geleverd en wij de volledige betaling voor de goederen hebben ontvangen.
11.2 Wanneer goederen eenmaal aan u of aan een door u aangewezen persoon zijn afgeleverd, worden zij voor uw eigen risico bewaard en bent u ervoor verantwoordelijk.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Voor zover niet bij wet verboden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig(e):
(a)verlies dat niet voorzienbaar is (verlies is voorzienbaar als het een duidelijk gevolg was van onze schending of als het door u en ons werd overwogen op het moment dat u en wij ons contract aangingen) of;
(b)schade die ontstaat terwijl wij geen schuld hebben aan of in strijd handelen met deze Algemene Voorwaarden of;
(c)bedrijfsschade (waaronder winstderving, verlies van zaken, contracten, goodwill, zakelijke kansen en andere soortgelijke verliezen, alsmede bedrijfsonderbreking).
12.2 Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan enige aansprakelijkheid die wij zouden kunnen hebben: (a) wegens bedrieglijke voorstelling van zaken of;
(b) wegens overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of;
(c) krachtens Deel I van de Wet op de consumentenbescherming van 1987 of;
(d) wegens schending van enige voorwaarde met betrekking tot de eigendom of het ongestoord genot van of in verband met door ons geleverde goederen of;
(e) met betrekking tot enige andere aansprakelijkheid, met inbegrip van enige aansprakelijkheid krachtens de wetgeving inzake de verkoop van goederen of de levering van diensten, die krachtens het toepasselijk recht niet mag worden uitgesloten of beperkt.

13. LICENTIE

13.1 Het is u toegestaan fragmenten van deze Website af te drukken en te downloaden voor uw eigen gebruik op de volgende basis:
(a) geen documenten of bijbehorende grafische voorstellingen op deze Website worden op enigerlei wijze gewijzigd;
(b) geen grafische voorstellingen op deze Website worden los van de begeleidende tekst gebruikt; en
(c) al onze auteursrecht- en handelsmerkmededelingen en deze toestemmingsmededeling zijn in alle kopieën opgenomen.
13.2 Tenzij anders vermeld, zijn het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze Website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot foto's en grafische afbeeldingen) eigendom van ons of onze licentiegevers. In het kader van deze voorwaarden is elk gebruik van uittreksels van deze Website, anders dan in overeenstemming met clausule 5.1 hierboven, voor welk doel dan ook verboden. Indien u één van de bepalingen in deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze Website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte uittreksels van deze Website vernietigen.
13.3 Behoudens artikel 13.1 mag niets van deze Website worden gereproduceerd of opgeslagen op enige andere website of worden opgenomen in een openbaar of particulier elektronisch zoeksysteem of particuliere elektronische zoekdienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
13.4 Alle rechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

14. TOEGANG TOT DE SERVICE

14.1 Hoewel wij ons inspannen om ervoor te zorgen dat deze Website normaal 24 uur per dag beschikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk als deze Website om welke reden dan ook op enig moment of gedurende enige periode niet beschikbaar is.
14.2 De toegang tot deze Website kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemuitval, onderhoud of reparatie of om redenen waarover wij geen controle hebben.

15. BEZOEKERSMATERIAAL EN -GEDRAG

15.1 Anders dan persoonlijk identificeerbare informatie, die valt onder het Privacybeleid, zal al het materiaal dat u verzendt naar of plaatst op deze Website worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Het staat ons en onze genomineerden vrij dergelijk materiaal en alle gegevens, beelden, geluiden, tekst en andere zaken die het bevat, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, op te nemen en anderszins te gebruiken voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden.
15.2 Het is u verboden materiaal te plaatsen op of over te brengen naar of van deze Website:
(a) dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, schandaliserend, opruiend, godslasterlijk, in strijd met het vertrouwen of de persoonlijke levenssfeer is of dat ergernis of ongemak kan veroorzaken;
(b) waarvoor u niet alle noodzakelijke vergunningen en/of goedkeuringen heeft verkregen;
(c) dat gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins in strijd is met de wet van of inbreuk maakt op de rechten van derden, in het Verenigd Koninkrijk of enig ander land in de wereld; of
(d) dat technisch schadelijk is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).
15.3 U mag de Website niet misbruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hacking).
15.4 Wij zullen onze volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties of rechterlijke bevelen die ons verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken of de plaats vast te stellen van eenieder die materiaal plaatst in strijd met artikel 15.2 of 15.3.

16. LINKS VAN EN NAAR ANDERE WEBSITES

16.1 Links naar websites van derden op deze Website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Website. Wij hebben niet al deze websites van derden gecontroleerd en hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. Daarom onderschrijven wij deze niet en doen wij geen uitspraken over deze websites, over het materiaal dat daar te vinden is of over de resultaten die door het gebruik ervan kunnen worden verkregen. Als u besluit een van de websites van derden te bezoeken die aan deze Website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.
16.2 Indien u een link naar deze Website wilt plaatsen, mag u dit alleen doen op voorwaarde dat u een link plaatst naar de startpagina van deze Website, maar deze niet repliceert, en onder de volgende voorwaarden:
(a) u de grootte of het uiterlijk van het Townsend Music logo anderszins niet verwijdert, vervormt of wijzigt;
(b) u geen frame of enige andere browser- of randomgeving rond deze Website creëert;
(c) u op geen enkele wijze suggereert dat wij andere producten of diensten dan onze eigen producten of diensten aanbevelen;
(d) u uw relatie met ons niet in een verkeerd daglicht stelt en geen andere onjuiste informatie over ons verstrekt;
(e) u anderszins geen gebruik maakt van de handelsmerken van Townsend Music die op deze website worden getoond, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
(f) u geen link plaatst vanaf een website die niet uw eigendom is; en
(g) uw website geen inhoud bevat die onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige andere persoon, of anderszins niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om het in deze clausule 16.2 verleende recht wegens schending van deze voorwaarden in te trekken en alle maatregelen te nemen die wij passend achten.
16.3 U zult ons volledig schadeloos stellen voor verlies of schade die wij of een van onze groepsmaatschappijen mochten lijden of oplopen als gevolg van uw schending van clausule 8.2.

17. REGISTRATIE

17.1 Om u te registreren bij www.townsend-records.co.uk of tmstor.es moet u ouder zijn dan achttien jaar.
17.2 Elke registratie is slechts voor één enkele gebruiker. Wij staan niet toe dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord deelt met anderen of met meerdere gebruikers op een netwerk.
17.3 De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van verstrekte wachtwoorden berust bij u en indien u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen.
17.4 Wij kunnen uw registratie naar ons redelijk oordeel met onmiddellijke ingang opschorten of annuleren, of indien u een van uw verplichtingen onder deze voorwaarden schendt.

18. DISCLAIMER

18.1 Hoewel wij ons inspannen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, kunnen wij de juistheid en volledigheid van het materiaal op deze Website niet garanderen. Wij kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze Website, of in de producten en prijzen die erin worden beschreven. Het materiaal op deze Website kan verouderd zijn en wij verbinden ons er niet toe dergelijk materiaal bij te werken.
18.2 Het materiaal op deze Website wordt verstrekt "zoals het is", zonder voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. Bijgevolg, voor zover maximaal wettelijk toegestaan, bieden wij u deze Website aan op basis van de uitsluiting van alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden (met inbegrip van, zonder beperking, de door de wet geïmpliceerde voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid) die zonder deze voorwaarden van kracht zouden kunnen zijn met betrekking tot deze Website.

19. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

19.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van door u bestelde goederen die wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle (inclusief, zonder beperking, ongelukken, extreme weersomstandigheden, brand, explosie, overstroming, storm, aardbeving, natuurramp, storing van telecommunicatienetwerken, het niet kunnen gebruiken van transportnetwerken, natuurrampen, terroristische aanslagen, oorlog, burgerlijke onlusten, rellen, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, handelingen of beperkingen van de overheid, en het opleggen van beperkingen op import of export).

20. ALGEMEEN

20.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van enig ander deel van deze Algemene Voorwaarden en de rest van de betreffende bepaling.
20.2 Niemand anders dan u en wij zal enig recht hebben om onze overeenkomst af te dwingen, hetzij op grond van de Contracten (Rechten van derden) 1999 of anderszins.
20.3 Indien wij er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst nakomt, of indien wij onze rechten jegens u niet afdwingen, of indien wij dit vertragen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u en betekent dit niet dat u deze verplichtingen niet hoeft na te komen. Als wij een verzuim van u opheffen, doen wij dat alleen schriftelijk, en dat betekent niet dat wij automatisch afstand doen van enig later verzuim van u.
20.4 U mag uw rechten of verplichtingen op grond van onze overeenkomst niet overdragen of cederen, tenzij wij daarmee schriftelijk instemmen.
20.5 Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken, wijzigen en aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Telkens wanneer u goederen bij ons bestelt of anderszins aankoopt, zijn de op dat moment geldende Algemene Voorwaarden van toepassing (zoals uiteengezet op deze website). Controleer deze website om
ervoor te zorgen dat u begrijpt welke Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

21. RECHT EN JURISDICTIE

21.1 Deze voorwaarden worden beheerst door het Engels recht. Elk contract voor de aankoop van goederen van deze website en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met een dergelijk contract zal worden beheerst door het Engels recht. U en wij gaan er beiden mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales niet-exclusieve jurisdictie zullen hebben. Indien u echter in Noord-Ierland woont, kunt u ook in Noord-Ierland een vordering instellen en indien u in Schotland woont, kunt u ook in Schotland een vordering instellen.

22.ONLINE WEDSTRIJDEN: STANDAARDBEPALINGEN EN -VOORWAARDEN

22.1 De competitiedetails maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
22.2 Deelname staat open voor alle klanten wereldwijd, met uitzondering van medewerkers (en hun familieleden) van Townsend Music LTD, haar klanten, de leveranciers van de prijzen en alle andere bedrijven die met de competities zijn verbonden.
22.3 De deelnemer(s) moeten 16 jaar of ouder zijn, tenzij anders vermeld.
22.4 Identiteits- en leeftijdsbewijs kunnen worden gevraagd.
22.5 Het gebruik van een valse naam of adres leidt tot diskwalificatie.
22.6 Alle inzendingen moeten rechtstreeks worden gedaan door de persoon die deelneemt aan de competitie.
22.7 Online inzendingen die zijn gegenereerd met behulp van scripts, macro's of geautomatiseerde apparaten worden ongeldig verklaard.
22.8 Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor verloren, vertraagde of beschadigde inzendingen, of vanwege computerfouten tijdens het transport.
22.9 De prijzen worden zoals aangegeven toegekend en zijn niet overdraagbaar aan een andere persoon. Er worden geen contante geldbedragen of andere alternatieven aangeboden.
22.10 De winnaar(s) is/zijn verantwoordelijk voor kosten en regelingen die niet specifiek zijn inbegrepen in de prijzen, inclusief eventuele benodigde reisdocumenten, paspoorten en visa. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de voorwaarden van de prijsleveranciers.
22.11 De organisatoren behouden zich het recht voor om de voorwaarden van de competities te wijzigen of aan te passen en inzendingen van deelnemers die niet voldoen aan de geest van de competitie, af te wijzen.
22.12 In geval van niet-beschikbaarheid van een prijs behouden de organisatoren zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of hogere waarde aan te bieden.
22.13 De winnaar(s) stemmen ermee in dat hun naam, foto en woonplaats bekendgemaakt mogen worden en zullen meewerken aan eventuele redelijke verzoeken van Townsend Music of de betreffende band of artiest met betrekking tot enige post-winnende publiciteit.
22.14 Tenzij anders vermeld, worden de winnaar(s) willekeurig getrokken uit alle correcte inzendingen ontvangen voor de sluitingsdatum zoals vermeld in het promotiemateriaal.
22.15 Er zullen redelijke inspanningen worden geleverd om de winnaar(s) te contacteren. Indien de winnaar(s) niet bereikt kunnen worden of niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden, behouden de organisatoren zich het recht voor om de prijs aan de volgende willekeurig gekozen geschikte deelnemer aan te bieden, of in het geval dat de promotie beoordeeld wordt, behouden de organisatoren zich het recht voor om de prijs aan de door dezelfde jury geselecteerde runner(s)-up aan te bieden.
22.16 Bevestiging van de prijs zal ook per e-mail naar de winnaar(s) worden verzonden.
22.17 Het niet reageren en/of verstrekken van een adres voor levering, of het niet voldoen aan de toelatingsvereisten kan leiden tot verlies van de prijs.
22.18 Indien van toepassing is de beslissing van de jury definitief op basis van de in de promotie gestelde criteria, en er zal geen correspondentie over deze beslissing plaatsvinden. Competities kunnen te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.
22.19 Prijzen zijn de verantwoordelijkheid van de artiest en hun vertegenwoordigers, niet van Townsend Music.
22.20 Let op: er kunnen aanvullende beperkingen gelden.